Utbildning: Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Att mäta och följa upp effekten av nya arbetssätt är en nyckeldel i primärvårdens utvecklingsarbete. Under dagen kommer verktyg för förbättringsarbete och praktiska exempel att presenteras.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningen enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom din egen organisation. Utbildningsdagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som du behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildning har genomförts 17 september och 25 april 2018, dokumentation från dessa utbildningstillfällen finns nedan på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?