Utbildning: Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Utbildningen avser att ge en bild av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.

Under utbildningsdagen kommer representanter från olika regioner att berätta om exempel på regionala arbetsmodeller för arbete med psykisk hälsa i primärvården.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Vi tillhandahåller också presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Utbildningsdagar på detta tema har genomförts 24 april och 4 december 2018. Dokumentation från dagarna hittar du här på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?