Utbildning: Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Nästa utbildningstillfälle 6 november 2018

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda, såväl inom primärvården som inom verksamheter som samverkar med primärvården.

Livesändning på webben: Utbildningsdagen 6 november 2018 kommer att sändas live på webben kl 10.00-16.00. Ingen föranmälan krävs, kostnadsfritt att delta. Länken till webbsändningen kommer publiceras på denna sida några dagar i förväg. Deltagare på webben kommer kunna ställa frågor till föreläsarna via en gemensam chatt. Det är också möjligt att se inspelningen i efterhand.

Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningen enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som du som deltagare behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildningsdag genomfördes första gången 10 april 2018. Dokumentation från utbildningsdagen finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?