Utbildning: Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda, såväl inom primärvården som inom verksamheter som samverkar med primärvården.

Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningen enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som du som deltagare behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildningsdag genomfördes vid två tillfällen under 2018, 6 november och 10 april. Dokumentation från utbildningsdagarna inklusive inspelade föreläsningar finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?