Utbildning: SIP i primärvården

Nästa utbildningstillfälle 26 september 2018

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med. För att samordnad individuell plan verkligen ska bli använt när det behövs måste de verksamheter som ska arbeta tillsammans med planen veta vad SIP är, när SIP ska användas och hur arbetet kan få bästa möjliga effekt.

Utbildningen riktar sig till dig som har till uppdrag att utbilda andra medarbetare inom primärvården i att arbeta med SIP.

Målgrupp: Verksamhetschefer, MAS, sjuksköterskor och övriga berörda

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Under dagen får du som deltagare de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom din egen organisation. Utbildningsdagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildning genomfördes första gången 11 april 2018. Dokumentation från detta utbildningstillfälle finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?