Utbildning: SIP i primärvården

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

I socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och ska upprätta en SIP (samordnad individuell plan) när de bedömer att insatser behöver samordnas. Även i den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är SIP en viktig del. Dessa bestämmelser gäller också privata utförare som kommun har avtal med.
Förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med SIP är att de verksamheter som ska arbeta tillsammans vet vad SIP är, när SIP ska användas, och hur arbetet ska organiseras för bästa möjliga effekt.

Denna utbildning genomförts flera gånger under 2018. Dokumentation från tidigare utbildningsdagar finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?