Utbildning: Samarbetsvård psykisk hälsa

Under 2019 arrangerade SKR en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.

Många hälsocentraler i Sverige idag märker av den ökande psykiska ohälsan i befolkningen och söker arbetssätt som främst är bra för patienterna men också underlättar arbetet på hälsocentralen. Samtidigt finns det ofta behov av att förbättra samarbetet med psykiatrin för de patienter som behöver konsultationer eller mer långvariga insatser av specialistpsykiatrin.

Samarbetsvård psykisk hälsa är ett koncept som tagits fram under 2018 i samarbete mellan regioner och Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR. Konceptet baseras på den evidensbaserade samarbetsmodellen Collaborative Care, med anpassning till svenska förhållanden.

Syftet med utbildningen är:

 • att få en förståelse för vad Samarbetsvård psykisk hälsa är
 • att få redskap för att pröva Samarbetsvård psykisk hälsa på sin hälsocentral
 • att få tillgång till ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte med andra hälsocentraler

Utbildningen ger en orientering i Samarbetsvård psykisk hälsa och är uppdelad på fyra moduler. Målgruppen är chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter. Idealt är att man kan delta vid samtliga tillfällen. Vi rekommenderar att man deltar vid minst tre tillfällen för att få största möjliga nytta.

Utbildningen ges till självkostnadspris.

Modul 1: Introduktion

Tisdag 7 maj 2019, Stockholm

 • Collaborative Care, Mental Health Integration och Samarbetsvård psykisk hälsa – hur kan vi göra i Sverige?
 • Att införa Samarbetsvård psykisk hälsa, erfarenheter från andra regioner
 • Även om Samarbetsvård psykisk hälsa fungerar för depression och ångestsyndrom –  hur gör vi med stressrelaterad ohälsa?
 • Workshops:
  • Vad är visionen>?
  • Hur skapa värde?
  • Identifiera nyckelpersoner
  • Är organisationen redo?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Att göra inför modul 2: Fråga fem patienter: Vad är viktigt för dig före, under och efter mötet? Identifiera befintliga kartläggningar av vårdprocesser, ta med till nästa tillfälle.

Modul 2: Förändring av klinisk praxis

Onsdag 5 juni 2019, Stockholm

 • Bygg teamet – beskrivning av de olika rollerna
 • Att följa och mäta behandlingsresultat vid depression och ångestsyndrom, att ta fram uppföljningssystem
 • Att införa vårdsamordnare i stor skala
 • Workshop: Beskrivning av vårdprocessen med flödesschema
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Att göra inför modul 3: Identifiera metoder för triagering, ta med till nästa tillfälle. Fullfölj uppgiften från modul 1, det vill säga att identifiera befintliga kartläggningar av vårdprocesser samt att fråga fem patienter: Vad är viktigt före, under och efter mötet?

Modul 3: Utbildning och träning

Tisdag 27 augusti 2019, Stockholm

 • Om utbildning i samarbetsvård psykisk hälsa:
  • för vårdsamordnare
  • för allmänläkare, samtalsbehandlare och övriga teamet
  • för konsultpsykiater
  • för patienter och närstående
 • Om utbildning i psykiatrisk diagnostik och behandling
 • Workshop: Hur kan vi arrangera utbildningar på hemmaplan?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler

Modul 4: Avslutning

Tisdag 8 oktober 2019, Stockholm

 • Utvärdering av Samarbetsvård psykisk hälsa i Dalarna – vad tycker patienter och personal?
 • Orientering kring andra arbetssätt för psykisk hälsa inom primärvård
 • Implementering av Samarbetsvård:  hur startar vi, och hur kommer vi i mål
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler

Företrädare från Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Gustavsbergs vårdcentral inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Nationell Samling för Psykisk Hälsa (NSPH) föreläser och delger erfarenheter under utbildningens fyra olika moduler.

Utbildningen i Samarbetsvård psykisk hälsa är en del av omställningen till en nära vård, läs mer om detta på SKR:s hemsida.

Föreläsning från Psykiatrikongressen 14 mars 2019 om Samarbetsvård psykisk hälsa. Föreläsare är Henric Jansson, konsultpsykiater och Martin Rödholm, specialistläkare psykiatri. Se föreläsningen

Hjälpte informationen på sidan dig?