Vuxenpsykiatri

Landsting och regioner har  organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen mellan primärvården och psykiatrin på olika sätt, och det kan se olika ut för barn och unga respektive vuxna. 

Ett gott samarbete mellan primärvården och psykiatrin är nödvändigt för att personer med psykisk ohälsa ska få insatser utifrån behov istället för utifrån organisatoriska gränser. Nedan listas landstingens ansvarsfördelningar för vuxenpsykiatrin.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 7 maj 2018 av Är du intresserad av att beställa material?