Översyn av samarbetet mellan primärvård och psykiatri

Ett gott samarbete mellan primärvården och psykiatrin är nödvändigt för att personer med psykisk ohälsa ska få insatser utifrån behov istället för utifrån organisatoriska gränser.

Landsting och regioner har idag organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen på olika sätt, och det kan se olika ut för barn och unga respektive vuxna.

Riktlinjer inom psykiatrin

Under 2017 gör Uppdrag Psykisk Hälsa på uppdrag av Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin en översikt av de skriftliga riktlinjer som finns. I nästa steg kommer en översikt och analys att utföras och presenteras för uppdragsgivarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?