Kartläggning: samarbetet mellan primärvård och psykiatri

Ett gott samarbete mellan primärvården och psykiatrin är nödvändigt för att personer med psykisk ohälsa ska få insatser utifrån behov istället för utifrån organisatoriska gränser.

Regioner har idag organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen på olika sätt, och det kan se olika ut för barn och unga respektive vuxna.

Ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatrin BUP

Ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatrin VUP

Översyn av regionernas skriftliga riktlinjer

Uppdrag Psykisk Hälsa har på uppdrag av ”Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin” tagit fram en översikt av de skriftliga riktlinjer som finns. En översikt och jämförelse för vuxenpsykiatrin redovisades för uppdragsgivarna i december 2017 i form av ett föredrag med Powerpoint. Frågan väcktes om det fanns behov av och att ta fram en nationell ansvarsfördelning men så var inte fallet.

Hjälpte informationen på sidan dig?