Primärvårdens roll för psykisk hälsa

Arbetet med att förstärka primärvårdens kompetens inom området psykisk hälsa/ohälsa sker tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa och primärvården så att de snabbare och effektivare ska kunna ge stöd till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med arbetet är att primärvården och deras samarbetsaktörer tillsammans ska ta fram metoder och arbetssätt för att främja den psykiska hälsan och tidiga insatser. Att arbeta med tidiga insatser vid psykisk ohälsa kräver till viss del ett förändrat arbetssätt. Utmaningen är att kunna ta emot ett ökat inflöde av patienter med psykiska ohälsa och samtidigt bibehålla kvaliteten. Att främja nätverkande och erfarenhetsutbyte för att sprida goda exempel är också en del av uppdraget.

30%

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral har någon form av psykisk ohälsa.

Arbetet under 2018

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018 fördelas 220 miljoner kronor till regionerna med syftet att stärka primärvårdens insatser kring psykisk ohälsa. I överenskommelsen framgår att psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Uppdrag Psykisk Hälsa gör därför en satsning för att förstärka primärvårdens kompetens inom området.

En del i arbetet är att öka tillgängligheten till tidiga insatser för personer med psykisk ohälsa i primärvården genom att erbjuda utbildningspaket till regionerna inom följande områden:

  • Triagering
  • Självskattning
  • Arbetssätt för psykisk hälsa
  • E-hälsa
  • Samarbete med psykiatrin (sker i ett separat spår)

Hjälpte informationen på sidan dig?