Här publicerar vi all information vi har om prestationer och medel

Vi uppdaterar den här sidan allt eftersom vi får information. Så snart regeringsbeslutet är fattat skriver vi kort om det här och skickar information per mejl till kontaktpersonerna för kommuner och landsting.

november
Slutdatum för inlämning av underlag via inmatningsverktyget från kommuner och landsting 2015.
Allt underlag som kommuner och landsting lämnat in är överlämnat till Socialstyrelsen.

2 – 30 november
Socialstyrelsen genomför nu sin granskning och gör sin bedömning av vilka som blir godkända och inte.

30 november
Socialstyrelsen lämnar över sin bedömning till regeringen.

Senast mitten av december 
Besked om vilka som uppfyller kraven och tilldelas medel efter regeringens beslut. Kontaktpersonerna för kommuner och landsting informeras via mejl.

Läs mer om prestationer och grundkrav 2015

  • Senast ändrad den 15 april 2016