Psykisk hälsa och konsekvenserna av psykisk ohälsa bekymrar hela världen. På området psykisk hälsa har under det senaste decenniet flera länder satsat på mer eller mindre genomgripande reformer och initiativ.

Vad gäller de anglosaxiska länderna har de genom nätverket International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) organiserat erfarenhetsutbyte och policyutveckling. Sverige har under det senaste året varit medlem i detta nätverk och då sett behov av att göra en genomlysning av dessa länders initiativ för att se vad vi kan lära.

Läs om utvecklingsprocessen Stockholm Sessions 3-4 juni och de första svenska ledarutbytena i nätverket IIMHL 9-10 juni.

Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions, som drivs av den nationella psykiatrisamordningen vid SKL, hade en workshop 3-4 juni 2014.

Den 9-10 juni 2014 genomfördes de första svenska ledarutbytena i det nätverk för ledare inom psykisk hälsa som kallas IIMHL (internationella nätverket för ledare inom psykisk hälsa).

  • Senast ändrad den 22 december 2016