Webbplatsens tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen uppdragpsykiskhalsa.se

Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vår ambition är hela tiden att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav eller om du upptäcker problem, som vi inte har beskrivit på den här sidan, får du gärna meddela oss så att vi blir medvetna om problemet.

Kända brister på webbplatsen

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

  • Arbetet med att anpassa PDF-filer är löpande. Om vi inte skulle ha hunnit tillgänglighetanpassa ett specifikt PDF-dokument vid efterfrågan, kan vi alltid åtgärda det vid behov.
  • Video-spelaren Vimeo har knapptexter som inte är tillgängliga och flera av Vimeo-filmerna är inlänkade till webbplatsen. Dessa kan vi inte göra något åt eftersom det sköts i system som vi själva inte kan förändra.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vår leverantör är meddelad om det och kommer att åtgärda dessa problem.

Kontakta oss

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Om du är ute efter ett specifikt dokument som inte är läsbart så kan du kontakta oss kring det dokumentet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.uppdragpsykiskhalsa.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer. Senaste bedömningen gjordes den 30 juni 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?