Verktyg och webbplatser kopplade till Uppdrag Psykisk Hälsa

Här hittar du ett urval av stödmaterial som projektet producerat.

Corewebb 
På den här webbsidan kan du fylla i frågeformuläret CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measurement). På svenska kallas formuläret helt enkelt för CORE. Frågorna riktar sig till dig som är 16 år eller äldre och handlar om hur du har haft det under den senaste veckan.


Deplyftet 
Här kan du ta del av manualer för bedömning och behandling av depression för BUP. Undervisningsmaterialet har tagits fram av Deplyftet, som är en arbetsgrupp inom svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)


FamiljehemSverige
FamiljehemSverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som familjehem. Kommunen du söker i måste vara ansluten till tjänsten


Följ upp! (Sociala investeringar) 
Verktyg för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar


Genombrott.nu 
Genombrott är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården. Metoden är inspirerad av ”Breaktrough Series” från Institute for Healthcare Improvement.


Hälsa i Sverige /Asylsökande och nyanlända
Vi vill bidra till en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Ge människor i en utsatt situation bättre förutsättningar att klara sin vardag. Därför satsar vi på ett kunskapslyft i hela landet. Vi utbildar, utvecklar verktyg och inspirerar. Vår ambition är att all personal som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete ska få hjälp att göra ett ännu bättre jobb.


Nationella Självskadeprojektet 
För bättre vård och bemötande av personer med självskadebeteende. Aktuell kunskap om självskadebeteende inklusive definition, riskfaktorer och förekomst. Här finner du också en mer lättläst text om att vara drabbad och hur man kan må bättre.


PRIO Psykisk ohälsa – Kvalitetsregister 
PRIO Psykisk ohälsa – Kvalitetsregister 2016 På denna sida presenteras hur respektive län ligger till vad det gäller registreringar i de psykiatriska kvalitetsregistren.


PsykDok.se
Ett arkiv för dokument som berör psykiatri och psykisk hälsa. PsykDok är primärt tänkt för material av lite äldre datum som eventuellt flyttats bort från ursprunglig ägares webbplats.


Pyramidverktyget
Ett verktyg för kommuner och landsting för att beskriva organisationsuppbyggnad.


SIP-kollen.se
Vi vill veta hur du upplevde det att få en SIP. Genom att svara på några frågor kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP). Du lämnar svaren helt anonymt. Vi kan sen se svaren sammanslagna med svar från andra som fyllt i enkäten.


SDQ-webb 
På den här webbsidan kan du som är barn, ungdom eller förälder fylla i frågeformuläret SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). På svenska kallas formuläret för Styrkor och Svårigheter, och frågorna handlar om hur du som barn eller ungdom mår, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i din vardag


Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 17 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?