Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är inte helt lätt att definiera. Uppdrag Psykisk Hälsa använder uttrycket som ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående från lindriga psykiska tillstånd som lättare ångest och nedstämdhet till allvarliga tillstånd som schizofreni, bipolär sjukdom eller funktionsnedsättningar som autism och allvarlig ADHD.

Orsakerna till att en person drabbas av psykisk ohälsa kan vara svåra att ringa in och det saknas fortfarande mycket kunskap. Om vi tittar allmänt är det en mängd olika orsaker som spelar in. För det första hur vi är konstruerade som människor, vilket i sin tur styrs mycket av vårt genetiska arv, det är exempelvis vanligare med psykisk sjukdom hos en person som har det i släkten. För det andra påverkas vi genom vad vi är med om i livet – olika typer av trauma ökar risken – men den situation vi lever i spelar också roll.

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Ur Fortes skrift Begrepp mätmetoder och förekomst från 2015.

De som är unga nu är den första generationen som levt helt i informationssamhället. Att vara ständigt uppkopplad, alltid fullt upp med upplevelser, sova för lite, vara mycket social och känna krav på allt detta kan göra att hjärnan inte får tillräcklig tid för återhämtning. Vi vet att vi inte kan utsätta kroppen för hårt slit långa tider utan att få förslitningsskador – det verkar vara samma sak med hjärnan.

Att sova tillräckligt, äta bra mat, röra sig regelbundet, ha vänner och saker man tycker är roliga att göra i livet fungerar som ”stötdämpare” när livet kör ihop sig och kan på så sätt minska risken för vissa typer av psykisk ohälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?