Nationella Självskadeprojektet

Nationella Självskadeprojektet har sedan 2011 arbetat för att personer med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, lämplig vård och rätt insatser oavsett var de söker vård.

Nationella Självskadeprojektet har publicerat ”Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende”, ett nationellt dokument baserat på aktuell forskning som utgör stommen för den vård som psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende. Projektet stödjer också forskning om nya behandlingsmetoder som brukarstyrd inläggning och emotionsregleringsterapi för både vuxna och ungdomar med självskadebeteende.

Ett antal olika utbildningskoncept har tagits fram inom projektet med syftet att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende och på så sätt bidra till ett bättre bemötande av personer med självskadebeteende.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?