Integrerade verksamheter för samordnade och sammansatta insatser

Integrerade verksamheter ger samordnade och sammansatta insatser till personer med komplicerad problematik, som behöver stöd från flera olika håll.

Uppdrag Psykisk Hälsa har under flera år arbetat med att utveckla och samordna kunskapen om integrerade verksamheter för personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar. Idag består den största delen av arbetet av att:

  • informera om integrerade verksamheter och arbetsformer
  • stötta verksamheter i arbetet med SIP, Samordnad individuell plan.

Uppdrag Psykisk Hälsa genomförde en kartläggning 2016 och inventerade Sveriges alla kommuner och regioner för att ta reda på vilka som har implementerat integrerade verksamheter eller arbetar med integrerade arbetssätt. I korthet visar kartläggningen att arbetet går framåt, men långsamt.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?