Gemensam elevhälsodatabas

I arbetet med att ta fram ett kvalitetsregister för elevhälsan har kommunerna rapporterat in elevhälsodata till Sveriges Kommuner och Regioner genom ett digitalt formulär.

Uppgifterna om elevers hälsa och psykiska mående samlades in i samband med skolsköterskans hälsosamtal. Syftet var att visa och uppmärksamma hur elever mår, att kunna följa utveckling över och att göra jämförelser över landet.

Formuläret byggde på tio testfrågor som handlade om elevers mående och livsstil hos elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 och gymnasiets årskurs 1. Under provomgången användes i första hand de tio frågorna som de formulerats i Västernorrlands län elevhälsoformulär eller i Jönköpings läns elevhälsoformulär.

Vad ska kvalitetsregistret göra?

Kvalitetsregistret kommer inledningsvis att samla in andra typer av uppgifter än SKR (till exempel uppgifter om vaccinationer, syn-, hörsel- och ryggkontroller). På sikt kan det bli aktuellt att synkronisera databaserna så att kvalitetsregistret även inkluderar uppgifter om elevers psykiska mående. Kontinuerlig avstämning görs mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och registerhållaren för kvalitetsregistret.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?