ChASE – frågeformulär för utvärdering

Frågeformuläret ChASE: Ungas röster är till för att fånga upp vad barn och unga mellan 13 och 18 år tycker om den hjälp de har fått. Insatser som barn själva tycker känns bra får bättre effekt. Därför är det viktigt att ta reda på hur barn och unga upplever stödet de får.

Närbild av två skrattande barn som håller om varandra

Utvärderingsformuläret ChASE, Children and Adolescents Service Experience, innehåller frågor till barnet om hur

  • samspelet med behandlaren fungerade
  • barnet upplever att insatsen har förändrat läget
  • miljön kändes under träffarna

ChASE har utvecklats av forskare vid Institute of Psychiatry i London i nära samarbete med barn och unga. Karlstads universitet och Uppdrag Psykisk Hälsa har validerat och anpassat formuläret för svenska förhållanden.

Vill du använda ”ChASE: Ungas röster” i din verksamhet?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till ungasroster@socialstyrelsen.se.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?