Tidigare nätverksträffar

Ekonomnätverket är ett öppet nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar och är till exempel ekonom, utvecklare eller processledare. 

Ekonomnätverket träffas regelbundet för att diskutera hur man kan arbeta med sociala investeringar. Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer samt filminspelningar från träffarna.

Nätverksträff 25 oktober 2016

Den senaste ekonomnätverksträffen ägde rum den 25 oktober 2016 och handlade om

  • instrument för att mäta effekter på barns och ungas psykiska hälsa
  • Stockholms stads erfarenheter av effektutvärderingar
  • systemet BRP+, som mäter hållbar livskvalitet på regional nivå.

Nätverksträff 14 juni 2016

Ekonomnätverkets träff den 14 juni 2016 handlade om

  • olika exempel på effektutvärdering
  • hur Örebro kommun räknar på sina satsningar inom sociala investeringar
  • webbverktyget Följupp.nu, som gör det enklare att följa upp och utvärdera satsningar
  • hur kostnader och effekter för Sveriges första sociala utfallskontrakt beräknas.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?