Aktion 2018

Aktion 2018 är ett formaliserat samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och 13 kommuner och regioner, med fokus på ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar. Tillsammans utvecklar vi metoder, verktyg och arbetssätt samt applicerar kunskapen i verksamheten.

De som deltar i Aktion 2018 är:

 • Ale kommun
 • Borlänge kommun
 • Göteborg stad
 • Landstinget Blekinge
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Oxelösunds kommun
 • Region Gävleborg
 • Stockholm stad
 • Sundsvalls kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen
 • Örebro kommun
 • Östersunds kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?