Tankar från Almedalen

Varje morgon sände Ing-Marie Wieselgren en hälsning till oss från Almedalen i Visby. Den sista hälsningen fick vi den 6 juli 2022; senare samma dag miste Ing-Marie livet under tragiska omständigheter. 

Filmerna kommer att finnas kvar på denna sida ännu en tid, av respekt för Ing-Maries budskap och livsgärning. För mer information: Till minne av Ing-Marie Wieselgren

6 juli 2022: Att rusta individerna

Ing-Marie Wieselgren om hur vi kan stärka vår förmåga att möta livets upp- och nedgångar genom olika främjande och förebyggande insatser.

5 juli 2022: Ett hälsofrämjande samhälle för oss alla

Ing-Marie Wieselgren om hur vi kan förändra samhället så att vi skapar bättre förutsättningar för vår psykiska hälsa. Hur får vi resonans i tillvaron?

4 juli 2022: Vi samlar kraft tillsammans

Ing-Marie Wieselgren hälsar välkommen till Botaniska trädgården i Visby. I år ser vi fram emot att träffas på riktigt och att kraftsamla tillsammans genom verkliga möten och levande samtal.

Bilder från Almedalen 6 juli

Spontant morgonmöte med Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros och hennes kollega Andreas Karlsson. Friluftsfrämjandet driver framgångsrikt projektet ”Häng med oss ut” som stärker den psykiska hälsan.
Seminarium 6 juli: "Vad hjälper barn på flykt?" Situationen i Ukraina har gjort att stora mängder barn flyr till Sverige. Vi vet att barn som är på flykt är i ökad risk för psykisk ohälsa men vi vet mindre om vad det finns för risk- och friskfaktorer i den svenska kontexten. Vad vet vi och hur kan vi använda den kunskapen? Vad behöver vi lära oss? Vad är kvar att göra?

Bilder från Almedalen 5 juli

Bilder från seminarium 5 juli: ”Svensk psykiatri i världsklass – en utopi?”

Medverkande:

 • Lina Martinsson, verksamhetschef psykiatri sydväst i Stockholm
 • Shama Persson, modell, författare, entreprenör och coach med egen erfarenhet av psykisk sjukdom
 • Siri Helle, leg. psykolog, författare och föreläsare 
 • Ing-Marie Wieselgren, psykiater samt SKR:s psykiatrisamordnare
 • Samtalsledare Alexandra Charles, 1,6 2,6 miljonerklubben

Bilder från seminarium 5 juli: ”Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden”

Medverkande:

 • Kristina Bähr, Läkare, författare, Exist
 • Tom Englén, Verksamhetsledare, Change the Game
 • Rasmus Persson, Stadsdelsdirektör, Skultuna
 • Erica Mattelin, Psykolog, Rädda Barnen samt Linköpings Universitet
 • Joel Grauman, Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Uppsala
 • Niklas Huss, Ordförande, MindShift Sverige
 • Pia McAleenan, Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID, Förnyelselabbet
 • Henrik Westin, Leg psykolog, tf Verksamhetschef, 1825-Terapicenter för unga vuxna
 • Karin Kavmark, fd rektor, Sustain Change
 • Ing-Marie Wieselgren, SKR
Rundabordssamtal om möjligheter för brukare och patienter med digitalisering, Ing-Marie Wieselgren i samtal med Vårdförbundet, Funktionsrätt Sverige, Attention och en kvinna med egenerfarenhet.

Bilder från Almedalen 4 juli

Bilder från seminarium 4 juli: ”ANDTS-strategier för framtiden – hur kommer samsjukligheten in i behandlingen?”

Bilder från seminarium 4 juli: ”Framtidshot, motstånd och hopp – vad är det vi kämpar för och vill försvara?”

Medverkande:

 • Patrik Hagman, docent i politisk teologi, Åbo Akademi
 • Pella Thiel, ekolog, föreläsare, aktivist, Omställningsnätverket
 • Ing-Marie Wieselgren, projektchef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Fredrik Welander, kulturvetare, teologistudent

Bilder från seminarium 4 juli: ”Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter?”

Medverkande:

 • Ida Karkiainen, Civilminister (s)
 • Lars Stjernkvist, Chef för regeringens kansli för ett hållbart arbetsliv
 • Stefan Nyrinder, VD Länsförsäkringar Östgöta
 • Ing-Marie Wieselgren, SKR

Bilder från seminarium 4 juli: ”Är det möjligt att sudda ut mellanrummen för socialtjänst, habilitering, BUP och skola?”

Medverkande:

 • Lina Blombergsson, Vice ordförande, Sveriges socialchefer
 • Sara Melin, Förälder och föreläsare med NPF-kompetens, Lilla Speedos Mamma
 • Carina Wilén, Behandlingschef, Magelungen Utveckling
 • Susanne Lindholm, Kommunalråd, Örebro
 • Marit Sahlström, Författare och pedagog, Magelungen Utveckling
 • Jenny Berg, Biträdande rektor, Magelungen gymnasium Danvikstull
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef SKR

Hjälpte informationen på sidan dig?