2019 års vinnare av Psynkpriset

Vinnarna av Psynkpriset 2019 står uppradade bredvid varandra

Här är årets pristagare som bidragit till att utveckla arbetet för barn och ungas psykiska hälsa i Sverige under 2019!

Psynkpriset i kategori Gnet går till Sven Bölte. Han får priset för att, utöver en högt stående forskning och utvecklingen av ett kompetenscentra, med stor envishet och personligt engagemang ökat kunskapen i samhället och därmed underlättat livet för personer med neuropsykiatriska svårigheter.

Psynkpriset i kategori Egenmakt går till Botkyrka ungdomsmottagning tillsammans med MiniMaria, Stödcentrum för brottsutsatta samt socialtjänsten i Botkyrka kommun för att de har ökat egenmakten, minskat stigma och gjort skillnad för Botkyrkas ungdomar genom att på ett nytt sätt förmedla kunskap om psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och vilken hjälp som finns att få.

Psynkpriset i kategori Samhällsansvar går till Tina Rinkeborn och Lena Lindholm Sköld på Asyl- och integrationshälsan i Region Västmanland. Tina och Lena har med personligt engagemang och dådkraft i ordinarie verksamhet prövat nya vägar för att ge traumastöd och stärka människor att hantera sina liv trots svåra upplevelser under krig och flykt.

Psynkpriset i kategori Socioekonomi går till pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen för att de med en modell baserad på primärvårdens organisation, med ett tillägg av kunskapsbaserade metoder, framgångsrikt har byggt upp en verksamhet som möjliggör att barn och unga med lättare psykisk ohälsa i ett tidigt stadie får insatser som gör skillnad.

Psynkpriset i kategori Samverkan går till Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria och Första Linjen i Region Gotland för att de genom enträgen, innovativ och gränsöverskridande samverkan och ett gemensamt ansvarstagande skapat förutsättningar för att barn och unga och deras familjer får hjälp, vilket minskar lidande och ökar möjligheterna till ett gott liv.

Hjälpte informationen på sidan dig?