Alla vinnare i kategori Socioekonomi

Socioekonomi – till någon som möjliggjort och främja omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare.

Vinnare 2019: Pilotprojektet Ungas psykiska hälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen

Motivering: För att de med en modell baserad på primärvårdens organisation, med ett tillägg av kunskapsbaserade metoder, framgångsrikt har byggt upp en verksamhet som möjliggör att barn och unga med lättare psykisk ohälsa i ett tidigt stadie får insatser som gör skillnad.

Vinnare 2017: Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen Sundsvall

Motivering: Bodil Hansson tilldelas priset för att hon varit pådrivande för Sundsvalls kommuns arbete med sociala investeringar, där man avsätter sex miljoner kronor per år för att i ett tidigt skede förebygga utanförskap, arbetslöshet och social utsatthet.

Vinnare 2016: Göteborgs stad och Hitta rätt

Motivering: Materialet Hitta rätt är ett klokt och strukturerat arbetssätt tillsammans med nyanlända ungdomar som ger bättre förutsättningar till en lyckad integration.

Vinnare 2015: Örebro Kommun

Motivering: För sitt ambitiösa arbete med att utveckla sociala investeringar till en modell som kan förändra hela kommunens arbetssätt mot bättre systematik, samordning och mer förebyggande samt tidiga insatser.

Vinnare 2014: Malmö stad för initiativet Malmökommissionen

Andreas Schönström, kommunalråd (S) mottog priset.

Motivering: För att Malmö stad utöver sitt ursprungliga uppdrag drivit på för att på ett nytt sätt generera en ny förståelse för social hållbarhet. De visar genom sitt arbete ett stort intresse och engagemang för att bidra till att göra samhällsfaktorerna bakom psykisk hälsa och ohälsa mer transparanta.

Vinnare 2013: Nynäshamns kommun

Motivering: Kommunen har drivit en särskild satsning på folkhälsa under perioden 2006–2008 med visionen att halvera ohälsotalen till 2015. Årligen har 11 miljoner kr budgeterats till åtgärder för bättre folkhälsa. En modell för ekonomiska beräkningar av investeringsutrymme och kostnader för folkhälsa, den s.k. Nynäshamnsmodellen, har tagits fram.

Vinnare 2012: Anders Carlberg, Fryshuset (postumt)

Motivering: För sitt stora engagemang och brinnande patos för ungdomsfrågor. Anders hade förmågan att alltid se möjligheterna och kunna förvandla sina visioner till verklighet. Hans skapelse Fryshuset blev en populär samlingspunkt med fritidsaktiviteter, utbildning och sociala projekt – och Fryshuset har för många ungdomar också blivit livsavgörande.

Vinnare 2011: Hagfors kommun

Motivering: För att man framgångsrikt visat hur man kan hitta lösningar på hur tidiga insatser kan konstrueras och även börjat ställa vetenskapliga krav på utvärderingen av dessa insatser (vilket är ganska kaxigt av en liten kommun som Hagfors!)

Vinnare 2010: Norrköpings kommun

Motivering: För modet att inrätta en social investeringsfond utifrån grundtanken att insatser för barn och ungas hälsa är en bra investering både för individen och för samhället.

Hjälpte informationen på sidan dig?