Alla vinnare i kategori Samhällsansvar

Samhällsansvar – till någon som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa.

Vinnare 2019: Tina Rinkeborn och Lena Lindholm Sköld på Asyl- och integrationshälsan i Region Västmanland

Motivering: Tina och Lena har med personligt engagemang och dådkraft i ordinarie verksamhet prövat nya vägar för att ge traumastöd och stärka människor att hantera sina liv trots svåra upplevelser under krig och flykt.

Vinnare 2017: Matilda Brinck Larsen

Motivering: Matilda Brinck Larsen har med stort hjärta startat Agape och tillsammans med andra frivilligorganisationer drivs 18 olika stationer runt om i Göteborg där unga ensamkommande som lever på gatan kan få hjälp med boende, mat, studier och trygghet.

Vinnare 2016: RFSL Newcomers

Motivering: För att RFSL Newcomers volontära insatser erbjuder asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer både en trygg samlingspunkt och ett praktiskt och psykiskt stöd.

Vinnare 2015: Svenska Röda korset

Motivering: För att Röda korsets envist träder in för barnens bästa och för arbetet med stöd till ensamkommande barn.

Vinnare 2014: Föreningen Mind och generalsekreterare Carl von Essen

Motivering: Mind och Carl von Essen mottog priset för sitt långvariga, nydanande och viktiga arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Arbetet har pågått sedan 1930-talet för att främja den psykiska hälsan och bidra till en helhetssyn på människan. Ett arbete som bland annat resulterat i ”Föräldratelefonen”, ”Äldretelefonen” och ”Självmordsupplysningen”.

Vinnare 2013: Kamratposten

Motivering: För att Kamratposten är alla barns bästis sedan 1892, och dessutom har en särskild avdelning för ”Kropp och knopp”.

Vinnare 2012: Berättarministeriet

Motivering: För att den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen inspirerar barn och unga i socialt utsatta områden till att förverkliga sina författardrömmar och känna sig sedda och hörda av vuxenvärlden. Berättarministeriet är med och skapar ett mer öppet och inkluderande samhälle.

Vinnare 2011: Kungliga Vetenskapsakademien

Motivering: För att Kungliga Vetenskapsakademien utöver sitt ursprungliga uppdrag också har drivit på för att på ett nytt och unikt sätt samla forskning om psykisk hälsa. De visar genom sitt arbete ett stort intresse och engagemang för att bidra till att göra forskningen om psykisk hälsa än mer tillgänglig.

Vinnare 2010: Skandias stiftelse Idéer för livet

Motivering: För ett långsiktigt arbete med att stödja verksamheter som arbetar för barn och ungas psykiska hälsa och för initiativ som skapar mer kunskap inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?