Alla vinnare i kategori Gnet

Gnet – för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa.

Vinnare 2020: Lennart Levi

Motivering: För att Lennart Levi enträget och med stort och långt personligt engagemang ökat kunskapen i samhället om psykiska besvär och tidiga insatser. Han har berikat såväl forskning och sjukvård som politik och den allmänna kunskapsnivån i samhället på ett fördömligt sätt. Hans ovärderliga kunskaper om stress och stresshantering är fortfarande högst relevanta, inte minst nu i pandemitider.

Vinnare 2019: Sven Bölte

Motivering: Sven Bölte får priset för att, utöver en högt stående forskning och utvecklingen av ett kompetenscentra, med stor envishet och personligt engagemang ökat kunskapen i samhället och därmed underlättat livet för personer med neuropsykiatriska svårigheter.

Vinnare 2017: Riksföreningen för Skolsköterskor

Motivering: Riksföreningen för Skolsköterskor får priset för sitt långsiktiga engagemang och arbete med främjande och förebyggande insatser i elevhälsan.

Vinnare 2016: Christopher Gillberg

Motivering: Christopher Gillberg har i sin forskning och gärning envist – och stundtals i motvind – tagit ställning för barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och deras rätt till tidig och kompetent bedömning och insatser.

Vinnare 2015: Berith Josefsson, Socialstyrelsen

Motivering: För sitt enträgna, engagerade och uthålliga arbete på såväl lokal som nationell nivå kring barn som riskerar att fara illa.

Vinnare 2014: Denho Özmen, SPSM

Motivering: Denho får priset för ett ihärdigt och kreativt arbete med att uppmärksamma elever med dubbel utsatthet. Han har tagit ansvar utöver det som tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa genom att lyfta fram vikten av det interkulturella förhållningssättet även för personer med funktionsnedsättning. Annika Skjöldvald tog emot priset i Denho Özmens ställe.

Vinnare 2013: Allmänna barnhuset

Motivering: Allmänna barnhuset forskar, driver metodutvecklingsprojekt, ordnar konferenser och publicerar böcker och rapporter med barn och unga i fokus. Allmänna barnhuset har gnetat sedan 1633 – det är på tiden att de får Psynkpriset.

Vinnare 2012: Lisbeth Pipping

Motivering: För sitt outtröttliga arbete mot mobbning och för alla barns och ungas rätt till bra uppväxtvillkor. Lisbeth inspirerar genom sin positiva livsglädje och genom att dela med sig av erfarenheterna från en uppväxt i en extremt utsatt situation, och hon arbetar med en sällan skådad gnetighet!

Vinnare 2011: Tjejzonen

Motivering: För att Tjejzonen arbetat intensivt med frågan om hur man kan möta behoven hos unga tjejer i syfte att förebygga och lindra psykisk ohälsa.

Vinnare 2010: Claes Sundelin, professor emeritus

Motivering: För envetet och uthålligt arbete lokalt, regionalt och nationellt med att föra fram behoven av bättre former för stöd till barn och unga med psykisk ohälsa och social utsatthet.

Hjälpte informationen på sidan dig?