Alla vinnare i kategori Egenmakt

Egenmakt – till någon som själv tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Vinnare 2019: Botkyrka ungdomsmottagning tillsammans med MiniMaria, Stödcentrum för brottsutsatta samt socialtjänsten i Botkyrka kommun

Motivering: För att de har ökat egenmakten, minskat stigma och gjort skillnad för Botkyrkas ungdomar genom att på ett nytt sätt förmedla kunskap om psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och vilken hjälp som finns att få.

Vinnare 2017: (H)järnkolls Unga Ambassadörer

Motivering: (H)järnkolls Unga Ambassadörer får priset för att de med mod delat sina berättelser och inspirerat andra. Genom att ta makt över sin egen psykiska hälsa och ”Våga prata” hjälper de andra i samma situation och bidrar till kunskap och förändring inom skola, arbetsliv och psykiatri.

Vinnare 2016: Föreningen Tilia

Motivering: För att Föreningen Tilia alla dagar i veckan, året om, är någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver.

Vinnare 2015: Sveriges ensamkommandes förening

Motivering: För att Sveriges Ensamkommandes Förening bevakar intressefrågor för ensamkommande ungdomar i hela landet och främjar medlemmarnas kulturella och sociala intressen.

Vinnare 2014: Georgios Karpathakis, Underbara ADHD

Motivering: Georgios grundade Underbara ADHD och får priset för ett entusiastiskt och hårt arbete med att öka kunskapen och sätta fokus på möjligheterna, problemen och det underbara med adhd samt att öka kunskapen och minska fördomarna kring adhd.

Vinnare 2013: Ersta Vändpunkten

Motivering: Ersta Vändpunkten var först i landet med att starta verksamhet för barn och unga som drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Vändpunkten har målmedvetet arbetat med att ge barn och unga verktyg för att på bästa sätt hantera sina liv och möjligheter.

Vinnare 2012:  Sofia Åkerman, SHEDO

Motivering:För hennes stora och engagerade arbete med att öka kunskap och förståelse kring personer som skadar sig själva. Sofia Åkerman är en av grundarna till organisationen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Med kunskap, mod, sunt förnuft och klarsyn har hennes sätt att uppmärksamma politiker och medier på frågan redan gjort skillnad.

Vinnare 2011: Eva-Lotta Eriksson, Skolverket

Motivering: Eva-Lotta för att hon uthålligt och tålmodigt lyft frågor om barns psykiska hälsa i det nationella arbetet med skolfrågor.

Vinnare 2010: Föreningen Maskrosbarn

Motivering: För ett modigt, kraftfullt och helt enkelt lysande initiativ för att uppmärksamma och stödja en utsatt och alltför ofta bortglömd grupp – ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka.

Hjälpte informationen på sidan dig?