Psynkpriset – för insatser inom området psykisk hälsa

Psynkpriset delas ut en gång per år till aktörer som gjort något extra på området psykisk hälsa

Psynkpriset delades under 2010-2020 ut för förtjänstfulla insatser kring psykisk hälsa. Priset var en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till psykisk hälsa. 2020 års pris breddades till att omfatta alla åldrar, från att tidigare ha delats ut för insatser till barn och unga. Det första priset delades ut 2010 och 2020 års pris blev det tionde i ordningen.

Vinnarna år 2020 var:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för psykisk hälsa) – Lennart Levi
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området psykisk hälsa) – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna psykisk hälsa) – Grillska Huset, Stockholms Stadsmission
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare) – Inna Feldman
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för psykisk hälsa) – Projektet B4 (Before) i Storumans kommun

Läs mer om samtliga vinnare i menyn till höger.

Hjälpte informationen på sidan dig?