Psynkpriset – för insatser inom området psykisk hälsa

Välkommen att höra vinnarna av Psynkpriset 2020!

Psynkpriset delas ut en gång per år till aktörer som gjort något extra på området psykisk hälsa

Psynkpriset delas ut för förtjänstfulla insatser kring psykisk hälsa. Priset innebär inga pengar, utan är en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till psykisk hälsa. Tidigare år har priset delats ut för insatser till barn och unga, men 2020 års pris breddas till att omfatta alla åldrar. Det första priset delades ut 2010 och 2020 års pris blir det tionde i ordningen.

Vinnarna tilldelades sina pris under en webbsändning den 27 april 2021. Sändningen går att se även i efterhand, och du får se vinnarna presentera sitt arbete.

Vinnarna år 2020 är:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för psykisk hälsa) – Lennart Levi
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området psykisk hälsa) – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna psykisk hälsa) – Grillska Huset, Stockholms Stadsmission
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare) – Inna Feldman
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för psykisk hälsa) – Projektet B4 (Before) i Storumans kommun

Gnet (för envist och ihärdigt arbete för psykisk hälsa) - Lennart Levi

För att Lennart Levi enträget och med stort och långt personligt engagemang ökat kunskapen i samhället om psykiska besvär och tidiga insatser. Han har berikat såväl forskning och sjukvård som politik och den allmänna kunskapsnivån i samhället på ett fördömligt sätt. Hans ovärderliga kunskaper om stress och stresshantering är fortfarande högst relevanta, inte minst nu i pandemitider.

Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare) - Inna Feldman

För sitt långa arbete med att räkna på ekonomisk lönsamhet i förhållande till förebyggande folkhälsoarbete. Inna Feldman är en föregångare inom området och med konkreta beräkningar på kommunnivå påvisar hon nyttan i förebyggande och tidiga insatser som kan innebära samhällsbesparingar men framför allt göra skillnad i människors liv.

Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna psykisk hälsa) - Grillska Huset, Stockholms Stadsmission

För den skillnad de gör för individer som är i behov av stöd i vardag och arbetsliv. Grillska huset är ett av Stockholms stadsmissions sociala företag som jobbar med personer i arbetsträning. Trots pandemi har de hållit öppet för att kunna ta emot målgruppen för att de ska ha ett ställe att gå till, på ett covid-säkert sätt. Med hjälp av personliga möten fysiskt och digitalt har de tagit ansvar för att stödja människor till ett psykosocialt rikare liv.

Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för psykisk hälsa) - Projektet B4 (Before) i Storumans kommun

För sitt arbete med att långsiktigt och systematiskt stärka och främja den psykiska hälsan bland befolkningen. Efter att Storuman haft ovanligt många självmord bland unga personer bildade kommunen B4 (Before) tillsammans med regionen och polisen. Insatserna som genomförs vilar på de fyra b:n Bemöta, Behandla, Bygga och Begränsa och visar kraften i lokalt samarbete.

Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området psykisk hälsa) - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH

För det arbete NSPH gör kring peer support. Peer support leder till mer brukarinflytande och bidrar till en bättre vård och omsorg. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning får möjlighet att göra skillnad för andra och bidrar till mindre stigma, färre fördomar och mindre okunskap på arbetsplatserna.

Hjälpte informationen på sidan dig?