Psynkpriset – för insatser inom barns psykiska hälsa

Psynkpriset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa. Priset är en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. 

Psynkpriset delas ut en gång per år till aktörer som gjort något extra för barn och ungas psykiska hälsa.

Psynkpriset delas ut en gång om året (dock delades inget pris för 2018 ut), och nomineringar brukar ske under hösten. Vem som ska få priset avgörs av Uppdrag Psykisk Hälsas styrgrupp och prisutdelning är i Stockholm under februarimånad.

Priset delas ut i följande kategorier:

  • Gnet(för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa)

Hjälpte informationen på sidan dig?