Psynkpriset – för insatser inom området psykisk hälsa

Välkommen att nominera till Psynkpriset 2020! Sista dag att nominera är den 31 januari 2021.

Psynkpriset delas ut en gång per år till aktörer som gjort något extra på området psykisk hälsa

Psynkpriset delas ut för förtjänstfulla insatser kring psykisk hälsa. Priset innebär inga pengar, utan är en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i Sverige som på olika sätt bidrar till psykisk hälsa. Tidigare år har priset delats ut för insatser till barn och unga, men 2020 års pris breddas till att omfatta alla åldrar. Det första priset delades ut 2010 och 2020 års pris blir det tionde i ordningen.

Vem som ska få priset avgörs av Uppdrag Psykisk Hälsas styrgrupp under februari månad. Nominering sker via mail med kort motivering till uppdragpsykiskhalsa@skr.se senast den 31 januari 2021 och kan med fördel gälla insatser relaterade till covid-19-pandemin.

Priset delas ut i följande kategorier:

  • Gnet(för envist och ihärdigt arbete för psykisk hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området psykisk hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna psykisk hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för psykisk hälsa)

Hjälpte informationen på sidan dig?