Överenskommelsen för psykisk hälsa 2021

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser. Det är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Instruktioner för återrapportering av 2021 års överenskommelse

I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR om insatser inom området psykisk hälsa 2021-2022, har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med SKR tagit fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021. Redovisningen sker i SKR:s inmatningsverktyg, senast den 1 mars 2022.

När din kommun har skapat ett konto i inmatningsverktyget, maila sofie.johansson@skr.se för att koppla kontot till din kommun. Närmare instruktioner för hur verktyget fungerar finns i användarguiden nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?