Kontaktuppgifter till länssamordnare

Som länssamordnare för arbetet inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa har man ett länsövergripande ansvar gällande exempelvis samordning och information inom det egna länet. Nedan finns kontaktuppgifter till samtliga länssamordnare.

Hjälpte informationen på sidan dig?