Statistik för analys och handlingsplan

Som stöd i arbetet med en analys och handlingsplan presenteras här en länksamling till statistik som kan vara användbar för kommunerna och landstingen. Sammanställningen ska ses som ett övergripande stöd i analysen och inte en komplett samling av all tillgänglig data.

Med fördel kan ytterligare statistik från andra nationella källor användas i analysarbetet. Vi rekommenderar även att använda egen statistik som kommunerna och landstingen har tillgång till på regional och lokal nivå. Endast statistik som minst går att byta ner på länsnivå finns med i länklistan.

Många av länkarna går direkt till Kolada. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som äger Kolada presenterar på sin webbplats ett användarstöd för databasen som går att finna här: Användarstöd för Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?