Att organisera en effektiv utvecklingsprocess

För att kunna driva arbetet med stöd för analys och handlingsprocess på bästa sätt, behöver tre förutsättningar säkerställas

1.
Att ge, följa upp och fatta beslut kring uppdraget för analys och framtagande av handlingsplan.

Uppgiften genomförs av Uppdragsgivare och utgörs av personer från alla relevanta samhällsaktörer med mandat att fatta beslut kring uppdraget att analysera, besluta om mål och resultat och att fastställa handlingsplan. Det är viktigt att alla relevanta samhällsaktörer såsom brukare, anhöriga och deras organisationer, huvudmännen och deras verksamheter samt andra samhällsaktörer är aktiva i arbetet kring analys och handlingsplan.

Nationell Samling för Psykisk Hälsa (NSPH) har tagit fram ett arbetsmaterial för att säkerställa brukares, anhörigas och deras organisationers aktiva delaktighet och engagemang i arbetet.

Se NSPHs erbjudande om stöd till brukarinflytande

2.
Att genomföra uppdragets olika steg och presentera förslag och beslutsunderlag Uppgiften utförs av Utvecklingsstöd, en grupp av personer som arbetar med att genomföra uppdragets olika steg och presenterar förslag och beslutsunderlag som svarar mot Uppdragsgivarnas förväntade arbetsprocess och resultat.
3.
Fastställa uppdraget Uppdragsgivarna måste beskriva ett tydligt uppdrag för utvecklingsstödet. I uppdraget behöver ett antal områden beskrivas. Det handlar om vad som ska levereras, när och vilka resurser som står till förfogande för utvecklingsstödet. Se lista med checkfrågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 april 2018 av Är du intresserad av att beställa material?