Gemensamma nyckelindikatorer för barn och unga

För varje kommun och landsting/region har ett faktablad tagits fram som presenterar statistik som direkt eller indirekt kan påverka barn och ungas psykiska hälsa.

Faktabladen består av data insamlad av Uppdrag Psykisk Hälsa under våren 2017 från Sveriges kommuner och landsting/regioner. Dessutom presenteras data som sammanställts från andra offentliga källor. Statistiken avser i huvudsak år 2016 men kan i vissa fall vara äldre, se årtalet angivet vid källan.

Se din kommuns eller landstings/regions faktablad genom att ladda ner ZIP-filen för ditt län.

Bakgrund

I överenskommelsen för Psykisk Hälsa 2017 står det att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med medlemmarna ska ta fram ett gemensamt antal nyckelindikatorer för barn och unga.

Förutom att vid behov revidera 2016 års lokala och regionala handlingsplaner ska länet/kommunerna/landstingen/regionerna under 2017 göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna (under 25 år). Analysen ska utgå från ett gemensamt antal nyckelindikatorer som SKL i samarbete med medlemmarna tagit fram utifrån underlagen från 2016 års analyser och handlingsplaner.

De gemensamma nyckelindikatorerna har arbetats fram av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL tillsammans med representanter från kommun och landsting/region. Listan består 58 nyckelindikatorer och 24 av dessa rapporteras in direkt av landstingen och kommunerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?