Interimschef för Uppdrag Psykisk Hälsa

Den 1 september 2022 tillträdde Anders Printz som interimschef för sektionen Uppdrag Psykisk hälsa inom avdelningen VO (Vård och Omsorg) på SKR.

Anders Printz (foto: Ulf Huett)

Anders Printz har ett tydligt internt fokus och är närmaste chef för medarbetarna på Uppdrag Psykisk hälsa. Huvuduppdraget handlar om att bidra med kunskap, stabilitet, energi och engagemang i arbetet, att genomföra höstens planerade aktiviteter, men också med att se över hur arbetet ska utvecklas framöver på längre sikt.

Anders har en lång erfarenhet av arbete med psykisk hälsa och gedigen chefserfarenhet. Han har bland annat arbetat som skötare, varit regeringens samordnare för psykisk ohälsa, enhets- och avdelningschef på Socialstyrelsen, kanslichef på Vårdförbundet och förbundsjurist på Riksförbundet för social och mental hälsa. I dag är han regeringens särskilde utredare för utredningen samsjuklighet, beroende och psykisk hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?