Kontakt och medarbetare

Kontakta oss

Postadress:

Sveriges Kommuner och Regioner
118 82 Stockholm

Fakturering

Vi tar emot fakturor elektroniskt.
Läs mer om e-fakturor på skr.se

Telefon (växel)
Organisationsnummer

222000-0315

Kerstin Evelius

Titel

Sektionschef

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Jonsson

Titel

Handläggare
Elevhälsa, Första linjen

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Östbom

Titel

Handläggare
Sjukskrivningar, Sociala investeringar

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Ellinor Holm

Titel

Handläggare
FamiljehemSverige, Genombrott.nu, Metodstöd för elevhälsan, SIP

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Fredrik Lindencrona

Titel

FoU-ansvarig och internationell samordnare

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Helena Orrevad

Titel

Handläggare
Sociala investeringar, tidiga insatser

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Henrik Tunér

Titel

Projektledare
Arbetsmiljö, riskorienterat arbetssätt

Telefonnummer
076-5430134
Epostadress
[javascript protected email address]

Jesper Ekberg

Titel

Handläggare

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Johanna Woltjer

Titel

Handläggare

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Karin Lindström

Titel

Projektledare
Samverkan, Socialtjänst, SIP, och BUP

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Kristina Videla

Titel

Handläggare
Meningsfull heldygnsvård

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Linda Rydberg

Titel

Projektledare
Första linjen, elevhälsa och ungdomsmottagningar

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Maria Svernehem

Titel

Projektadministratör

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Mikael Malm

Titel

Handläggare

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Sofie Johansson

Titel

Handläggare
Överenskommelsen psykisk hälsa, stimulansmedel, FamiljehemSverige

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Viveca Axelsson

Titel

Konsult
SIP, FamiljehemSverige, Traumastödet

Telefonnummer
072-564 83 83
Epostadress
[javascript protected email address]

Hjälpte informationen på sidan dig?