Kontakt och medarbetare

Kontakta oss

Postadress:

Sveriges Kommuner och Regioner
118 82 Stockholm

Fakturering

Vi tar emot fakturor elektroniskt.
Läs mer om e-fakturor på skr.se

Telefon (växel)
Organisationsnummer

222000-0315

Kerstin Evelius

Titel

Sektionschef

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Jonsson

Titel

Handläggare
Elevhälsa, Primärvårdsnivå för barn och ungas psykiska hälsa (första linjen)

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Östbom

Titel

Handläggare
Psykosocial arbetsmiljö, Prehospital akutpsykiatri, Suicidprevention

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Ellinor Holm

Titel

Handläggare
Nationella vård- och insatsprogram, SIP

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Fredrik Lindencrona

Titel

Handläggare
Internationellt samarbete

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Helena Orrevad

Titel

Handläggare
Sociala investeringar, Psykiatrin i siffror, Nära vård

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Henrik Tunér

Titel

Konsult
Psykosocial arbetsmiljö

Telefonnummer
076-5430134
Epostadress
[javascript protected email address]

Jesper Ekberg

Titel

Handläggare
Folkhälsa

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Johanna Woltjer

Titel

Handläggare
Kunskapsstyrning psykisk hälsa, Folkhälsa

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Karin Lindström

Titel

Handläggare
Socialtjänst, SIP och BUP

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Kristina Videla

Titel

Handläggare
Meningsfull heldygnsvård

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Linda Rydberg

Titel

Handläggare
Primärvårdsnivå för barn och ungas psykiska hälsa (första linjen), Elevhälsa, Ungdomsmottagningar, Psykiatrin i siffror

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Louise Aronsson

Titel

Handläggare
UMO

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Maria Svernehem

Titel

Projektadministratör

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Mikael Malm

Titel

Handläggare
Suicidprevention, Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention, Prehospital akutpsykiatri, Psykiatrin i siffror

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Sofie Johansson

Titel

Handläggare
Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention, Stimulansmedel

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[javascript protected email address]

Viveca Axelsson

Titel

Konsult
SIP, Traumastödet

Telefonnummer
072-564 83 83
Epostadress
[javascript protected email address]

Hjälpte informationen på sidan dig?