Kerstin Evelius är chef för psykisk hälsa på SKR

Kerstin Evelius är ny sektionschef för Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR. Hon kommer närmast från Region Uppsala och har tidigare bland annat varit regeringens nationella psykiatrisamordnare.

Kerstin Evelius är utbildad beteendevetare och har en lång erfarenhet av arbete med psykisk hälsa på kommunal, regional och nationell nivå.

Kerstin Evelius kommer närmast från ett uppdrag som strategiansvarig på Region Uppsala där hon arbetat med att driva, följa upp och kvalitetssäkra regionens arbete med psykisk hälsa. Under åren 2015-2018 arbetade hon som regeringens nationella psykiatrisamordnare. Hon har varit utredare i flertalet statliga utredningar inom psykiatriområdet och har också en bakgrund från flera ledande positioner inom näringsliv och ideella organisationer.

– Kerstin Evelius är en engagerad och modig ledare som har en lång erfarenhet och en förmåga att hitta nya lösningar för att driva arbetet med psykisk hälsa nationellt. Att stärka den psykiska hälsa hälsan bland barn och vuxna är ett av samhällets allra viktigaste uppgifter, där utvecklingen och samordningen av kommuners och regioners arbete är helt avgörande, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s arbete med psykisk hälsa handlar om att stödja och skapa så goda förutsättningar som möjligt för utvecklingsarbetet i kommuner och regioner, bland annat genom samordning och genom att påverka nationella aktörer.

Kerstin Evelius tillträdde uppdraget 29 maj 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?