Slutrapport 2016

Slutrapport överenskommelse riktade insatser inom området psykisk hälsa

Slutrapport Asylsökande och nyanlända

Slutrapport Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016

Slutrapport för Uppdrag Psykisk Hälsa 2015

Slutrapport för förstudien om psykisk hälsa hos nyanlända och asylsökande (Fullängd)

Slutrapport förstudie, Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända (Kort version)

Avslutade projekt:

Beskrivning av Psynk (2011-2014)

Prestationsmål och grundkrav (2015)

Relaterade dokument:

Slutrapporter (2014)

Letar du efter gamla rapporter? Sök i vårt arkiv, psykdok.se

  • Senast ändrad den 3 april 2017