Staten och SKL är överens om att de 780 000 000 kronor som utgör stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan enligt följande:

  1. 300 000 000 kronor fördelas till landstingen/regionerna, och
    200 000 000 kronor fördelas till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete.
  2. 150 000 000 tillförs landstingen för att stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  3. 130 000 000 kronor som tillförs kommuner och landsting för att användas till satsning på ungdomsmottagningar.

SKL får disponera 60 000 000 kronor till en samordningsfunktion, utvecklingsstödjande arbete samt analysstöd. Ytterligare fem miljoner får disponeras av SKL för att utreda formerna avseende en nationell infrastruktur. 2016 års överenskommelse innebär en ökning med 150 miljoner jämfört med 2015.

  • Senast ändrad den 28 maj 2016