Sammanställning av huvudmännens arbete 2016

Psykisk hälsa – ett mångfacetterat uppdrag (uppdaterad 2016)

RFSLs rapport: Insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa (2017)

Handlingsplaner

Nedan kan du ta del av 2016-års handlingsplaner och vad som gjorts inom överenskommelsen 2016. Några har delat upp sina planer i två delar, andra har sammanställt i samma dokument. Handlingsplanerna har inlämnats till regeringskansliet 1 februari 2017.

Blekinge


Dalarna


Gotland Handlingsplan

Gotland (analys)


Gävleborg Handlingsplan

Gävleborg (analys)


Halland


Jämtland Härjedalen


Jönköping


Kalmar Handlingsplan

Kalmar (analys)


Kronoberg


Norrbotten


Skåne Handlingsplan

Skåne (analys)


Stockholm


Sörmland


Uppsala Handlingsplan

Uppsala (analys)


Västra Götalandsregionen


Värmland


Västerbotten


Västernorrland


Västmanland Handlingsplan

Västmanland (analys)


Örebro handlingsplan


Östergötland

 

  • Senast ändrad den 31 augusti 2017