Har du inte tillgång till din kommun/landstings uppgifter, kontakta sofie.johansson@skl.se

De första enkäterna publiceras i inmatningsfunktionen i början av mars. Mer information kommer att skickas ut till kontaktpersonerna samt uppdateras här när dessa är helt färdigställda.

Till SKL:s inmatningsfunktion

  • Senast ändrad den 27 oktober 2016