Förutom att vid behov revidera 2016 års lokala och regionala handlingsplaner ska länet/kommunerna/landstingen/regionerna under 2017 göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna (under 25 år). Analysen ska utgå från ett gemensamt antal nyckelindikatorer som SKL i samarbete med medlemmarna tagit fram utifrån underlagen från 2016 års analyser och handlingsplaner.

De gemensamma nyckelindikatorerna har arbetats fram av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL tillsammans med representanter från kommun och landsting/region. Listan består 58 nyckelindikatorer och 24 av dessa rapporteras in av landstingen och kommunerna.

Nedan går det att finna ett dokument med frågor och svar som kommit in om nyckelindikatorerna. Så kolla gärna där först om ni undrar något. Om något fortfarande är oklart går det självklart bra att skicka in era frågor.

Vi har tagit fram ett stöd för landstingens/kommunernas egen sammanställning inför att man fyller i enkäten i inmatningsverktyget. De landsting/kommuner som känner ett behov kan använda stödet för att sammanställa siffror från flera verksamheter inom landstinget/kommunen.

Senast den 31 maj ska de nyckelindikatorer som landstingen och kommunerna rapporterar in vara inrapporterade.

Läs mer ”Gemensamma nyckelindikatorer för barn och unga” (PDF-dokumentet innehåller även information om varje indikator samt om arbetet med att ta fram dessa)

Frågor och svar om nyckelindikatorerna (PDF: en uppdateras efterhand) 

Stöd för sammanställning – landsting (.xlsx)

Stöd för sammanställning – kommun (version 2) (.xlsx)

  • Senast ändrad den 12 maj 2017