Med fördel kan ytterligare statistik från andra nationella källor användas i analysarbetet. Vi rekommenderar även att använda egen statistik som kommunerna och landstingen har tillgång till på regional och lokal nivå. Endast statistik som minst går att byta ner på länsnivå finns med i länklistan.

Många av länkarna går direkt till Kolada. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som äger Kolada presenterar på sin hemsida ett användarstöd för databasen som går att finna här: Användarstöd för Kolada

Visar 42 träffar
  • Senast ändrad den 28 juni 2016