Utvecklingsprocessen gav trettiotalet utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare och personer med liknande uppgifter från skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård från hela landet möjlighet att ta del av de senaste metoderna för förbättringsarbetets olika delar. Genom utvecklingsprocessen har alla deltagare fått stöd med att lära de nya metoderna och att tillämpa dem på ett eller flera aktuella utvecklingsprojekt i sin verksamhet.

Implementering

Ledare för spåret kring Implementering var Alexia Jaouich och Heather Bullock som båda arbetar vid Centre for Addiction and Mental Health (camh) i Ontario i Kanada.

Introduktion implementering

Mer om det arbete som görs vid camh för att bygga goda implementeringsstrukturer för den 10-åriga strategin för psykisk hälsa i Ontari

Verksamhets-/tjänstedesign

Spåret kring metoder för verksamhets-/tjänstedesign leddes av Louise Morpeth från Dartington Social Research Unit i England.

Intro Service Design

Kunskapsutbyte (SPARK)

Ledare för SPARK var Nicholas Watters från Kanadas Kommission för psykisk hälsa och Jane Vanderpyl från Te Pou, det nationella forsknings- och utvecklingsinstitutet för psykisk hälsa och missbruk i Nya Zealand.

Introduktion SPARK

Mer om Kanadas Kommission för psykisk hälsa

Mer om Te Pou, det nationella forsknings- och utvecklingsinstitutet för psykisk hälsa och missbruk i Nya Zealand

 

  • Senast ändrad den 23 oktober 2016