Skottland agerar tvärministeriellt i frågor som rör barn och unga. Parlamentet har lagstiftat om hur samverkan och tidigt stöd för barn och unga ska ges. Sedan vårt besök 2014 har förvaltningen erhållit ett utökat ansvarsområde så att de nu också ansvarar för all hälso-och sjukvård för barn och unga utom sjukhusvård. Dessutom har ny lagstiftning beslutats i Skottland som förstärker samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård för målgrupperna vuxna och äldre.

Läs om Uppdrag Psykisk Hälsas besök på Skottland 2014

Andrew Miller intervjuas av Fredrik Lindencrona

Andrew Miller är ordförande för kommittén i skotska höglandet med ansvar för frågor som rör utbildning, socialtjänst barn och unga samt motsvarande kommunal hälso- och sjukvård för barn och unga. Här intervjuas han av Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig och internationell samordnare på Uppdrag Psykisk Hälsa.

Andrew Miller, Councillor Highland Council, and Fredrik Lindencrona, Swedish Association of Local Authorities and Regions 

Bill Alexander intervjuas av Fredrik Lindencrona

Bill Alexander, högsta ansvariga tjänsteman för förvaltningen som ansvarar för frågor som rör utbildning, socialtjänst barn och unga samt motsvarande kommunal hälso- och sjukvård för barn och unga. Här intervjuas han av Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig och internationell samordnare på Uppdrag Psykisk Hälsa.

Bill Alexander, Director of Care and Learning Highland Council, Fredrik Lindencrona, Swedish Association of Local Authorities

  • Senast ändrad den 24 oktober 2016