Vi organiserar vårt internationella arbete i tre typer av arbetsprocesser:

Egeninitierad spaning och samarbete är när Uppdrag Psykisk Hälsa ser möjligheten till snabba och fokuserade spaningsuppdrag som är riktade till lösningar som kan vara intressanta för vårt egna uppdrag. Spaningen kan ibland leda till konkreta samarbetsprojekt.

Bevakningsuppdrag är stående uppdrag ofta som ofta drivs för att hålla koll på vad som pågår i ett visst forum som medlemmar, såsom t.ex. i en styrgrupp eller referensgrupp. Några viktigare sammanhang är nätverken International Initiative for Mental Health Leadership, International Knowledge Exchange Network for Mental Health.

Spridningsansvar handlar om att bygga och underhålla vägar för hur andra parter kan uppnå de mål som beskrivs ovan t.ex. att internationella exempel når fram till alla de som behöver kunskapen i Sverige eller omvänt att svenska exempel når fram till relevanta intresserade internationellt.

Tips och trix på hur din verksamhet kan få tillgång till internationella erfarenheter eller sprida sina goda idéer.

  • Senast ändrad den 10 november 2016