Vad gäller de anglosaxiska länderna har de genom nätverket International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) organiserat erfarenhetsutbyte och policyutveckling. Sverige är sedan ett år medlem i nätverket som redan representeras av England, USA, Kanada, Irland, Nya Zeeland samt Australien.

Kunskapsutbyte i fokus

Vårt internationella arbete har ett tydligt fokus på att etablera snabba kontaktvägar för kunskapsutbyte. Arbetet har tre olika målsättningar:

  • Snabba processer för inhämtande av kunskap har byggts upp
  • Världsledande experter har kommit till Sverige
  • Sveriges arbete i frågorna har synliggjorts på många olika sätt

Internationellt samarbete ger många positiva effekter eftersom flera länder står inför samma utmaningar;

  • All kunskap vi har i världen pekar åt samma håll – psykisk hälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem
  • Att etablera effektivt arbete för psykisk hälsa är krävande
  • Psykisk ohälsa beräknas kosta 4 % av ett lands BNP årligen. Kostnader och lösningar finns i alla samhällssektorer.
  • För ett litet land som Sverige finns mycket att lära av länder, provinser, regioner och städer i Norden, Europa samt i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

 

  • Senast ändrad den 4 januari 2017