Kategori: Samverkan (Första linjen i Karlstadsområdet)

För att tillsammans med en expertgrupp av barn och unga utformat Första linjen i Karlstadsområdet så att barn och unga kan förstå, hantera och kommunicera kring sin psykiska hälsa.

Kategori: Samhällsansvar (RFSL Newcomers)

För asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer erbjuder RFSL-newcomers med volontära insatser både en trygg samlingspunkt samt praktiskt och psykiskt stöd.

Kategori: Gnet (Christopher Gillberg)

Christopher Gillberg har i sin forskning och gärning envist – och stundtals i motvind – tagit ställning för barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och deras rätt till tidig och kompetent bedömning och insatser.

Socioekonomi/tidiga insatser (Göteborgs stad)

För ett klokt och strukturerat arbetssätt tillsammans med nyanlända ungdomar som ger bättre förutsättningar till en lyckad integration.

På fotot, från vänster: My Fridh Ringqvist, utformning och metodutveckling av Hitta rätt, Farid Sultani, medverkar i de nationella utbildningarna, Ramon Calvo, ungdomshandledare som håller i nationella utbildningarna, Louise Parbring, Social resursförvaltning, initiativtagare till Hitta rätt, Tove Näckdal, ungdomshandledare som håller i de nationella utbildningarna.

Längst fram, från vänster: Zozan Hussein, medverkar i de nationella utbildningarna, Somita Sabeti, Social resursförvaltning, Hitta rätt-samordnare.

Egenmakt (Föreningen Tilia)

För att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver.

  • Senast ändrad den 1 februari 2017