Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar
En ätstörning sitter inte bara i antal kilo utan det handlar mycket om känslor. Du kommer att märka att det känns mycket bättre om du pratar med någon än om du bär det inom dig helt ensam. Du kan också kontakta Frisk och fri. De svarar på dina frågor och hjälper dig vidare om du vill det.
Frisk och fri – riksföreningen mot ätstörningar

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL vänder sig till dig som behöver hjälp med ditt narkotika/läkemedels-missbruk.
Till hemsidan för RFHL

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD.
Till hemsidan för Riksförbundet Attention

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Till hemsidan för RSMH

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
RUS organiserar unga upp till 35 års ålder, som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. RUS vill använda medlemmarnas kraft och erfarenheter för att tillsammans skapa en bättre situation för barn och ungdomar som är eller har varit psykisk och/eller social ohälsa.
Till hemsidan för Rus-riks

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Schizofreniförbundet är en handikapporganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga samt övriga intresserade personer.
Till hemsidan för Schizofreniförbundet

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd
Sidan är en resurs för alla som känner sig berörda eller vill veta mer om suicid och vill veta hur det kan förebyggas. Som medlem kan du träffa och tala med personer i liknande situation.
Till hemsidan för SPES

Svenska OCD-förbundet Ananke
OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideel förening med uppgift att stödja människor som har tvångssyndrom samt deras anhöriga.
Till hemsidan för OCD-förbundet

Sveriges Fontänhus (Fountain House)
Fountain House är en unik, certifierad och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. En öppen dörr för människor med psykisk ohälsa. En verksamhet som bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.
Till hemsidan för Sveriges fontänhus

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet
Svenska ångestsyndromsällskapet är en ideel förening som verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Här sprids kunskap om ångestsyndrom samt information om vilka former av behandling som finns att tillgå. De har även en även en stödchatt för personer med ångestproblematik.
Till hemsidan för Svenska ångestsyndromsällskapet

 

  • Senast ändrad den 24 oktober 2016