kunskapsguiden.se
Kunskapsguiden – en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.
Till hemsidan för kunskapsguiden.se

umo.se
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Till hemsidan för umo.se

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 44 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.
Till hemsidan för can.se

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet ansvarar för arbetet med Socialstyrelsens kunskapsdatabas och finns som en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga diagnoser.
Till hemsidan för Informationscentrum för ovanliga diagnoser

  • Senast ändrad den 1 november 2016