mind.se
Mind har arbetat med psykiska hälsa sedan 1931. Vi arbetar med att sprida kunskap och information, samtidigt som vi driver stödverksamheter för personer som mår psykiskt dåligt. Mind är en ideell förening med cirka 2000 medlemmar och en styrelse tillsatt av årsmötet. I våra stödverksamheter arbetar närmare 100 volontärer som svarare.
Till mind.se

suicidezero.se
Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden. I Sverige är i dag självmord den vanligaste dödsorsaken bland unga och självmordsförsöken bland unga ökar. Ungefär en ungdom under 19 år tar sitt liv varje vecka. Den åldersgrupp där flest tar sitt liv är 65+. Suicide Zero använder den ideella organisationens kraft för att påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska.
Till suicidezero.se

Suicidprevention i Väst
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner och landsting, kommuner, räddningstjänsten, polisen, trafikverket, kyrkan och frivilligorganisationer. Naturligtvis är vi väldigt glada för enskilda engagemang. Vi är ett av sex ideella nätverk för suicidprevention i Sverige.
Till hemsidan för Suicidprevention i Väst

SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd
SPES (som på latin betyder HOPP) är en riksorganisation för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord och arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan, bland annat genom kontaktpersoner, telefonjouren som är öppen varje dag under kvällstid, utbildningar, träffar och självhjälpsgrupper samt med information och attitydförändring. SPES har en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.
  • Senast ändrad den 1 november 2016