1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vi erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Vi finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller nu för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.
Till 1177 Vårdguiden

Nationella hjälplinjen
Kris- och stödsamtal och vänder sig till dig som är i akut psykisk kris eller i en annan svår livssituation, för egen del eller som närstående. Professionellt, anonymt och kostnadsfritt.
Till hemsidan för Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60 (alla dagar mellan kl 13-22)

Självmordslinjen – 90101
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta sitt liv. Välkommen att ringa, mejla eller chatta anonymt med våra volontärer. Här når du självmordslinjens chatt. Vi har öppet dygnet runt.
Till Självmordslinjen – 90101

Minds äldretelefon
Äldretelefonen är öppen vardagar kl. 10-15. Den vänder sig i första hand till dig som är 60+ och som mår psykiskt dåligt. Men den är även öppen för anhöriga och för dig som känner dig ensam och vill ha någon att prata med.
Till Minds äldretelefon

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig eller anhöriga som utsatts för hot och våld. Linjen är öppen dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Till hemsidan för Kvinnofridslinjen

Minds föräldratelefon – 020-85 20 00
Vår uppgift är att med barnet i fokus hjälpa dig att se och utveckla din egen förmåga. Föräldratelefonen ger dig möjlighet att tänka tillsammans med någon. Att vrida och vända och få råd och stöd. Våra svarare är Föräldratelefonens viktigaste verktyg. Alla har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar och har yrkesutbildning, antingen som psykolog eller socionom. Alla svarare arbetar ideellt.
Till Minds föräldratelefon

Anonyma alkoholisters jourtelefon – 08-720 38 42
Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Till Anonyma alkoholisters jourtelefon

  • Senast ändrad den 23 oktober 2016