Barnhälsoindex 
Se hur en specifik kommun ligger till för de 13 indikatorer som ligger till grund för Barnhälsoindex. Du kan också jämföra kommuner med varandra.


Corewebb 
På den här webbsidan kan du fylla i frågeformuläret CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measurement). På svenska kallas formuläret helt enkelt för CORE. Frågorna riktar sig till dig som är 16 år eller äldre och handlar om hur du har haft det under den senaste veckan.


Deplyftet 
Här kan du ta del av manualer för bedömning och behandling av depression för BUP. Undervisningsmaterialet har tagits fram av Deplyftet, som är en arbetsgrupp inom svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP).


E-hälsostudien 
För dig som besväras av till exempel stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest finns möjligheten att delta i denna studie där du får ta del av ett internet- och mobilbaserat självhjälpsprogram.


FamiljehemSverige
FamiljehemSverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som familjehem. Kommunen du söker i måste vara ansluten till tjänsten


Följ upp! (Sociala investeringar) 
Verktyg för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar


Genombrott.nu 
Genombrott är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården. Metoden är inspirerad av ”Breaktrough Series” från Institute for Healthcare Improvement.


Hälsa i Sverige /Asylsökande och nyanlända) 
Vi vill bidra till en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Ge människor i en utsatt situation bättre förutsättningar att klara sin vardag. Därför satsar vi på ett kunskapslyft i hela landet. Vi utbildar, utvecklar verktyg och inspirerar. Vår ambition är att all personal som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete ska få hjälp att göra ett ännu bättre jobb.


Min Kompass 
MinKompass ger dig ett personligt anpassat självhjälpsprogram som kan användas i mobilen, på datorn eller på surfplattan.


Nationella Självskadeprojektet 
För bättre vård och bemötande av personer med självskadebeteende. Aktuell kunskap om självskadebeteende inklusive definition, riskfaktorer och förekomst. Här finner du också en mer lättläst text om att vara drabbad och hur man kan må bättre.


Politikerchecklistan 
Politikerchecklistan är ett material som dels finns i rapportform dels som ett webbverktyg. Du är nu i verktyget. Syftet med verktyget är att man ska kunna besvara de frågor som ställs i checklistan och få tillbaka en rapport om hur det ser ut i den egna kommunen/området/landstinget.


PRIO Psykisk ohälsa – Kvalitetsregister 
PRIO Psykisk ohälsa – Kvalitetsregister 2016 På denna sida presenteras hur respektive län ligger till vad det gäller registreringar i de psykiatriska kvalitetsregistren.


PsykDok.se
Ett arkiv för dokument som berör psykiatri och psykisk hälsa. PsykDok är primärt tänkt för material av lite äldre datum som eventuellt flyttats bort från ursprunglig ägares webbplats.


Pyramidverktyget
Ett verktyg för kommuner och landsting för att beskriva organisationsuppbyggnad.


SIP-kollen (Utvärdering) 
Vi vill veta hur du upplevde det att få en SIP. Genom att svara på några frågor kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP). Du lämnar svaren helt anonymt. Vi kan sen se svaren sammanslagna med svar från andra som fyllt i enkäten.


SDQ-webb 
På den här webbsidan kan du som är barn, ungdom eller förälder fylla i frågeformuläret SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). På svenska kallas formuläret för Styrkor och Svårigheter, och frågorna handlar om hur du som barn eller ungdom mår, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i din vardag


Såhär.se 
Är kopplad till Politikerchecklistan. Ett material som, dels finns i rapportform, dels som ett webbverktyg, politikerchecklistan.se. Syftet med verktyget är att man ska kunna besvara de frågor som ställs i checklistan och få tillbaka en rapport (exempel färdig rapport) om hur det ser ut i den egna kommunen/området/landstinget.

 

  • Senast ändrad den 31 augusti 2017